Oturum-5: Konumsuz Organizasyonlar ve Sayısal Uçurum (KamuBiB ÇG-2)

Kurumlar 2019 yılında, 2020 yılı ve ilerisine yönelik bilişim yatırımlarını planlarken muhtemelen hiç biri COVID-19 senaryosunu göz önünde bulundurmamıştı. Ancak, yapılan araştırmalara göre kuruluşların yaklaşık % 88’inin COVID-19 sırasında uzaktan çalışmaya hızla geçtiği ve birçoğunun altyapı uyumlaması için önemli teknolojik yatırımları yapmak zorunda kaldığı görülmektedir.

Uzaktan çalışma ve/veya eğitime yaygın olarak hızla geçiş her kuruluşu, kişiyi ve hane halkını etkiledi. 2021 yılında da kurumların ve çalışanların büyük çoğunlukla uzaktan çalışmaya devam etmesi ve kuruluşların büyümelerini “konumsuz” yapıda gerçekleştirmeleri bekleniyor. Birçok kuruluş için söz konusu yeni çalışma modelinin geçici olmayıp, önümüzdeki yıllarda da hibrit çalışma modeli olarak devam edeceği öngörülmektedir. Ancak kamu çalışanlarının devlet mevzuatı gereği salgın sonrası 8 saat mesai yapılan fiziki çalışma ortamlarına geri dönmeleri beklenmektedir.

Yeni normalde evden çalışma, uzaktan eğitim ve dijital platformlar aracılığıyla ticaret gibi birçok dijital dönüşüm uygulaması hayatımıza yaygın olarak girmiş bulunmaktadır. Ancak, işletmelerin dijital dönüşüm çözümlerine ilgisinin arttığı bu süreçte siber dayanıklılık ve iş sürekliliği önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmış ve hem işletmeler hem de hane halkının yüksek hızlı internet ve kişisel cihazlara erişim konusundaki ihtiyaçlarının karşılanmasında yaşanan aksaklıklar ve altyapı sorunları  “sayısal uçurum” konusunu tekrar ülke gündemine taşımıştır.

Bu oturumda “Konumsuz Organizasyonlar ve Sayısal Uçurum Kamu-BİB Çalışma Grubu” nun Raporu sunulacak ve panalistlerce;

  • Küresel salgın sonrası, çalışma hayatının ve eğitim düzeninin normale dönmesiyle salgın dönemi yapılan yatırımlar atıl mı kalacak? İşyerine dönüşle yatırımların geleceği ne olacak?
  • Sayısal bölünmeden eğitim, sağlık ve hizmet sektörü olarak nasıl etkilendik?
  • Bilişim Sektörü, kuruluşlara Covid-19 ile mücadele sürecinde yardımcı olabilecek çözümleri kısa sürede sunabildi mi?
  • Pandemi sürecinde kullanıma alınan BT çözümlerinden hangilerinin kalıcı olacağını bilmek biraz erken olsa da, hangi uygulamaların şu anda başarılı olduğu ve/veya küresel salgın sonrasında hangi uygulamaların hala kullanılmaya devam edebileceği?
  • COVID-19 krizi BT için bir fırsat mı oldu? Sayısal hazırlık, zorluklar ve fırsatlar neler olmuştur?
  • Özel sektör gözüyle kamunun ihtiyaç duyduğu bilişim teknolojisi neydi?

sorularına yanıt aranacak ve ortak akıl oluşturulmasına katkı sağlanacaktır.