3.Vizyon 2023 Kamu ve Sektör Buluşması

Birincisi Kamu-BİB’22/BİMY’26 Bütünleşik Etkinliğinde gerçekleştirilen, Dijital Türkiye Yolculuğunda, Ülkemizin dijital olgunluk seviyesinin yükseltilmesi, dijital ekonomisinin geliştirilmesi, yerli ve milli teknolojilerin kamuda kullanımının arttırılması ve ihracatının gerçekleştirilmesine yönelik olarak Covid-19 ile mücadele süreci göz önününde bulundurularak Vizyon 2023 kapsamında yapılacak eylem planlarının, işbirliklerinin ve stratejilerin kamu üst yöneticileri tarafından paydaşlar ile paylaşılacağı ve ortak akıl oluşturulmasına yönelik görüşmelerin yapılacağı kapalı bir oturumdur.

Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek sözkonusu oturuma, Kamu kurumlarının üst düzey yöneticilerinin yanı sıra sadece Kamu-BİB’24 / BİMY’28 Bütünleşik Etkinliğine sponsor* olan firmaların üst düzey yöneticileri katılabilecektir.

* Sponsorluk özet tablosunda yer alan sponsor firmalar