Oturum-1: Gelecek Çok Bulutlu, Bulutun Altı / Üstü (KamuBİB ÇG-1)

Birçok kurum için veriler en değerli varlıkları arasındadır. Ürünlerin depolanması ve dağıtımı hakkında karmaşık ve bilinçli kararların alınması veya tesislerin konumu veya anahtar teslimi operasyonların haritalanması gibi, verilerinizin nasıl ve nerede saklanacağını belirlemek, vereceğiniz en önemli iş kararları arasındadır.

Bulut bilişim yaklaşık yirmi yıldır varlığını sürdürüyor ve iş verimliği, maliyet ve rekabet avantajlarına işaret eden verileri ile kamu kurum ve kuruluşlarının artık bu dönüşümün yapılmasını zorunda bırakıyor.  Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından Bilgi İşlem Merkezlerinin geleceğinin planlanmasına yönelik çalışmaların da yapıldığı bilinmektedir.

Bu oturumda “Gelecek Çok Bulutlu, Bulutun Altı / Üstü Kamu-BİB Çalışma Grubu” nun Raporu sunulacak ve panalistlerce;

  • BT dünyasında teknoloji hızlı bir şekilde değişiyor. Günümüzde yatırım yaptığınız işgücünün ekipmanı ve becerileri yatırımınız karşılığını almadan önce önemsiz hale gelir mi? Yarının belirsizliklerini karşılamak için bugün ihtiyacınız olmayan kapasite satın alma durumu olur mu?
  • Yeni bilgi işlem merkezi yapısı nedir, ortak veri merkezine dönüşüm nasıl olmalı?
  • Bu dönüşümde bulut bilişimin yeri nedir, “kullandıkça öde” teslimat modeli nasıl olmalı? Gerçek hayattan örnekler ve başarısı.
  • Kendi veri merkezinizi oluşturmak, yönetmek ve sürdürmek yerine yeni yönelimler nelerdir? Yeni bilgi işlem dönüşüm yol haritası nasıl olmalıdır. ?
  • İhtiyacınız olan bilgi işlem gücü için nedir, gelecek yatırımları nasıl planlamalıyız?
  • Veri güvenliği nasıl sağlanıyor? Gerçekten yazıldığı gibi verim güvende midir?

sorularına yanıt aranacak ve bilgi işlem merkezleri dönüşümü örnekleriyle ve modelleriyle tartışılacaktır.