Oturum 2 – Dijital Gelecekte Siber Güvenlik

Dijital teknolojilerin baş döndürücü bir hızla gelişimi, ekonomik ve sosyal hayatın yanında güvenlik tanım ve kavramlarını da kökten değiştirmektedir. Pandemi ile birlikte dijital dönüşümün gerçeklenmesi hız kazanmış ve her alanda dijital teknolojilerin kullanımı yaygınlaşmıştır. Yeni normalde, uzaktan eğitim, evden çalışma, dijital platformlar aracılığıyla alışveriş yapma, uzaktan abonelik, mesafeli sözleşmeler, bulut kullanımı ve/veya teletıp gibi çeşitli uygulamalar yaşantımızın vazgeçilmez bir parçası haline dönüşmüştür. Ancak söz konusu uygulamalar hem saldırı yüzeylerinin genişlemesine hem de saldırı yöntemlerinin gelişmesine neden olmuş ve yeni siber güvenlik riskleri ortaya çıkmıştır.

Diğer taraftan makine öğretisi ve derin öğrenme gibi yapay zeka teknolojilerinin hem siber saldırı hem de siber savunma amacıyla kullanılması sonucunda arka kapılar otomatik olarak bulunmakta ve saldırılar gerçekleştirilebilmekte ve/veya ağ üzerinde oluşan anomaliler saptanabilmekte ve  toplanan siber istihbarat verilerinin hızlı analizi ile proaktif siber güvenlik önlemleri maliyet etkin olarak alınabilmektedir.

Bu oturumda dijital dönüşüm teknolojileri ışığında değişen ve gelişen siber tehdit yüzeyleri ve ortaya çıkan yeni riskler panelistlerce insan, süreç ve teknoloji boyutlarıyla tartışılacak ve ortak akıl oluşturulmasına katkı sağlanacaktır.