Vizyon 2028 6. Kamu ve Sektör Buluşması

Birincisi Kamu-BİB’22/BİMY’26 Bütünleşik Etkinliğinde gerçekleştirilen, Dijital Türkiye Yolculuğunda, Ülkemizin dijital olgunluk seviyesinin yükseltilmesi, dijital ekonomisinin geliştirilmesi, yerli ve milli teknolojilerin kamuda kullanımının arttırılması ve ihracatının gerçekleştirilmesine yönelik olarak doğal afet süreçleri göz önünde bulundurularak Vizyon 2028 kapsamında yapılacak eylem planlarının, işbirliklerinin ve stratejilerin kamu üst yöneticileri tarafından paydaşlar ile paylaşılacağı ve ortak akıl oluşturulmasına yönelik görüşmelerin yapılacağı ve sektör görüşlerinin alınacağı kapalı bir oturumdur.

Bu yıl altıncısı gerçekleştirilecek söz konusu oturuma, Kamu kurumlarının üst düzey yöneticilerinin yanı sıra sadece Kamu-BİB’27 / BİMY’31 Bütünleşik Etkinliğine sponsor* olan firmaların üst düzey yöneticileri katılabilecektir.

*Ana Sponsorlar, Platin Sponsorlar, Kamu BİB Çalışma Grubu Çalıştay Sponsorları, Altın Sponsorlar ve Gümüş Sponsorlar