Oturum-3: Kapanış Özel Oturumu

Dijital teknolojilerin baş döndürücü bir hızla gelişimi, ekonomik ve sosyal hayatın yanında güvenlik tanım ve kavramlarını da kökten değiştirmektedir.

Türkiye’nin ikinci yüzyılına yön veren yeşil dönüşüme uygun ve toplumsal dönüşümü destekleyen başta deprem olmak üzere doğal afetlere karşı kritik alt yapıların ve ulusal güvenliğin dayanıklılığını arttıran siber güvenlik ürün, sitem, hizmet ve çözümlerinin geliştirilmesi ve kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik politika ve stratejiler başta olmak üzere tüm dayanaklar göz önünde bulundurularak insan, süreç, teknoloji, hukuk ve ekonomi boyutlarıyla tartışılacaktır.