Oturum-2: İleri Teknolojilerin Sürdürülebilirliği

Dijital çağda yenilikçi teknolojilerin baş döndürücü bir hızla gelişimi, ekonomik ve sosyal hayatı kökten değiştirmekte ve ülkelerin geleceğini şekillendirmektedir. Katma değeri yüksek yenilikçi teknolojilerin özgün ve milli kabiliyetlerle geliştirilebilmesi ise teknolojik bağımsızlığın en büyük dayanağı haline gelmiştir. Ülkemizin ikinci yüzyılına yön veren teknoloji geliştirme politika ve stratejilerinin yenilikçi teknolojilerde dışa bağımlılığı asgari seviyeye indirecek şekilde planlanması önem arz etmektedir.

Türkiye’nin ikinci yüzyılına yön veren, yeşil dönüşüme uygun ve toplumsal dönüşümü destekleyen yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesi ve kritik altyapılarda kullanılmasına yönelik hususlar tüm dayanaklar göz önünde bulundurularak insan, süreç, teknoloji, hukuk, ekonomi ve çevre boyutlarıyla tartışılacaktır.