Oturum-1: İkinci Yüzyıla Yön Veren Politika ve Stratejiler

Türkiye’nin bilgi toplumuna geçiş yolculuğunda verimliliği arttırmak, inovasyon endeksinin arttırılmasına, küresel rekabet gücüne katkı sağlamak ve dijital ekonomisini geliştirmek için oluşturulan politika ve stratejilerin şeffaf, kapsayıcı, iklim değişikliğini gözönünde bulunduran, yeşil mutabakata uygun ve sürdürülebilir olması önem arz etmektedir.

Dijital Türkiye yolculuğunda, 2023 Hedeflerine ulaşmak için Ülkemizin makro seviyede dijital dönüşüm endeksinin sağlıklı bir yapıda ölçülebilmesi ve söz konusu ölçüm sonuçları üzerinde yapılacak detaylı analiz çalışmaları ile politika ve stratejilerin belirlenmesi ve eylem planlarının hazırlanarak uygulanması hem dijital ekonominin gelişimine hem de vatandaşların dijital becerilerinin ve yeteneklerinin arttırılmasına önemli katkılar sağlayacaktır.

Diğer taraftan, Ülkemizin dijital olgunluk seviyesinin yükseltilmesi ve dijital ekonomisinin geliştirilmesi, ArGe kültürünün gelişimine ve yaygınlaşmasına, yenilikçilik ve rekabetçilik endekslerinin artmasına dolayısıyla da yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesine, kamuda kullanımlarının arttırılmasına ve söz konusu teknolojilerin ihracatına yönelik önemli katkılar sağlayacaktır.

Bu panelde, konusunda uzman Panalistlerce; ülkemizin dijital dönüşüm politika ve stratejileri, yönetişim biçimleri ve gelecek öngörüleri, nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine, katma değeri yüksek yerli ve milli teknolojilerin özgün olarak geliştirilmesine, Devlete ve özel sektöre sağlayacağı dijital ekonomik imkanlar başta olmak üzere insan, süreç, teknoloji, hukuk ve ekonomi boyutlarıyla tartışılacaktır.