Oturum-4: Evren Ötesi ve Siber Güvenlik

Dijital teknolojilerin baş döndürücü bir hızla gelişimi, ekonomik ve sosyal hayatın yanında güvenlik tanım ve kavramlarını da kökten değiştirmektedir. Yeni normalde, uzaktan eğitim, evden çalışma, dijital platformlar aracılığıyla alışveriş yapma, uzaktan abonelik, mesafeli sözleşmeler, bulut kullanımı, video konferans, sanal müzeler ve/veya teletıp gibi çeşitli uygulamalar yaşantımızın vazgeçilmez bir parçası haline dönüşmüştür. Söz konusu uygulamalar hem saldırı yüzeylerinin genişlemesine hem de saldırı yöntemlerinin gelişmesine neden olmaktadır. Dijital dönüşümün bir sonraki aşaması olarak da tanımlanan Evren Ötesi (Metaverse) kavramı hayatımıza girmeye başlamıştır. 3 boyutlu internet olarak da yorumlanabilecek bu evrende AR/VR giyilebilir teknolojileri aracılığında gerçek ve sanal evrenin bütünleşmesini yaşayacağız. Diğer taraftan Evren Ötesine yönelik yeni siber güvenlik açıklıkları ve riskleri ortaya çıkacaktır.

Bu oturumda başta evren ötesi olmak üzere dijital dönüşüm teknolojileri ışığında değişen ve gelişen siber tehdit yüzeyleri ve ortaya çıkan yeni açıklıklar ve/veya riskler panelistlerce insan, süreç ve teknoloji boyutlarıyla tartışılacak ve ortak akıl oluşturulmasına katkı sağlanacaktır.