Oturum 2: Kamu – BİB Çalışma Grupları Çalıştayı (ÇG1 – ÇG2)

KamuBİB’25 etkinliği kapsamında iki çalışma grubu için sene içinde gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda ÇG Başkan ve Üyeleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda konular hakkında taslak raporlar hazırlanmıştır.

Hazırlanan raporlar; her iki ÇG Başkan ve Üyeleri, ÇG Sponsor Temsilcisi ve etkinlik katılımcılarının kayıt sürecinde seçmiş oldukları konulara göre katılacakları çalıştay ile sunuma hazır duruma getirilecektir.

 

ÇG-1: Kamu BT Bulut Tedarik Yönetimi

Kamu sektöründe BT tedarik işlemleri birden fazla yöntem/kurum üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Ana tedarik yöntemi olarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kullanılıyor olmasının yanı sıra farklı kurumlar ve mevzuat üzerinden de tedarik gerçekleştirilmektedir.

BT tedarik hizmetleriyle yaşanan muhtelif sorunların yanı sıra günümüzde BT hizmetlerinde bulut bilişim kullanımın hızla yaygınlaşması hem konunun yeni olması, hem de belirli standartların netleşmemiş olması nedeniyle BT birimlerinin etkin kararlar almasını zorlaştırmaktadır.

BT Bulut Tedarik Yönetimi Çalışma Grubu” ile; bulut hizmeti tedarik yöntemleri, hizmet alımından önce yapılması gerekenler, ihtiyaçların belirlenmesi ve tedarik sonrası sözleşme yönetimi konularının incelenmesi ve çözüm önerilerinin karar mercilerine sunulması hedeflenmektedir.

 

ÇG-2: Kamu Veri Alanı 

Teknolojinin geldiği noktada, toplanan dijital verinin sadece veriyi toplayan kuruluş tarafından değil ihtiyaç duyan diğer kuruluşlarca da kullanılması veriden en yüksek katma değerin yaratılması adına kaçınılmaz hale gelmektedir. Diğer taraftan, mahremiyet ve güvenlik çekinceleri ile yasal düzenlemeler nedeniyle kuruluşlar birbiriyle veri paylaşmaktan imtina edebilmektedir. Bu sorun kamuda da oldukça yaygındır.

Kamu kurumlarının rutin operasyonları çerçevesinde oluşturdukları dijital verilerin, diğer kurumlarca yenilikçi hizmet ve uygulamalar geliştirmek ve mevcut hizmetleri etkinleştirmek amacıyla ortak şekilde kullanılmasını temin etmek üzere, Kamu Veri Alanının oluşturulması Ulusal Yapay Zekâ Stratejisinde yer verilen bir tedbirdir. Avrupa Birliği de, farklı paydaşların birbiriyle güvenli şekilde veri paylaşabileceği sektörel veri alanları oluşturma yönünde politikalar belirlemektedir. Yine bu doğrultuda, Kamu Veri Alanı konusu AB’nin Dijital Avrupa Programı’nda destekleyeceği başlıklar arasında yer almaktadır.

Kamu Veri Alanı Çalışma Grubu” ile; Kamu Veri Alanı konusunda kısa vadede önemli gelişmeler olacağı değerlendirilmektedir. “Data Spaces” konusunda AB tarafından yayınlar yapılmakta olup ileride desteklenecek başlıklar arasında bulunmaktadır.

Bu konuda, gerekli altyapı için kaçınılmaz olan aşağıda yer alan alt başlıklar doğrultusunda, ülkemizde teknik, idari ve yasal olarak atılması gerekli adımları pro-aktif bir bakış açısıyla incelemek, ülke dışındaki örnekleri, çalışmaları özetlemek ve kamu sektöründe belirlenecek yol haritasına girdi sağlayarak, önerilerde bulunulması hedeflenmektedir.

 

Alt Başlıklar:

  1. Açık Veri (Open Data)
  2. Orjinal Veri (Raw Data)
  3. Veri Kimliği (Meta Data)
  4. Veri Sözlüğü
  5. Veri Analizi ve Temizliği
  6. Büyük Veri, Veri İlişkileri, Entegrasyon
  7. Yedekleme ve İş Sürekliliği
  8. Veri Güvenliği
  9. Veri Yönetişimi