CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI

İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat G.M.
Personel ve Prensipler G.M.
Güvenlik İşleri G.M.
Destek ve Mali Hizmetler G.M.
BAĞLI KURUM ve KURULUŞLAR
Devlet Arşivleri Başkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı
İletişim Başkanlığı
MGK Genel Sekreterliği
MİT Başkanlığı
Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı
Savunma Sanayi Başkanlığı
Türkiye Varlık Fonu
Strateji ve Bütçe Başkanlığı

OFİSLER
Dijital Dönüşüm Ofisi
Finans Ofisi
İnsan Kaynakları Ofisi
Yatırım Ofisi

BAKANLIKLAR

Adalet Bakanlığı
Aile, Çalışma ve  Sosyal Hiz. Bakanlığı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Gençlik ve Spor Bakanlığı
Hazine ve Maliye Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Milli Eğitim Bakanlığı
Milli Savunma Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Tarım ve Orman Bkanlığı
Ticaret Bakanlığı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı

Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Gn Md.
Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
Gelir Düzenlemeleri Gn.Md.
Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü
Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler G.M.
Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü
Sigortacılık Genel Müdürlüğü
Personel Genel Müdürlüğü
Vergi Denetim Kurulu Bşk.
Hazine Kontrolörleri Kurulu
Sigorta Denetleme Kurulu
Malî Suçları Araştırma Kurulu Bşk (MASAK)
Strateji Geliştirme Bşk.
Destek Hizmetleri Da. Bşk.
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
Özel Kalem Müdürlüğü

BAĞLI İLGİLİ İLİŞKİLİ KURULUŞLAR
* Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü
* Gelir Idaresi Başkanlığı (GİB)
* Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü
* Ozelleştirme İdaresi Başkanlığı
* Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
* Kefalet Sandığı Başkanlığı
* DMO
* Kamu İhale Kurumu (KİK)
* BDDK
* Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK)
* Sermaye Piyasası Kurulu Bşk.
* Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
* T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
* Türkiye Halk Bankası A.Ş.
* Türkiye Vakıflar Bankası Türk A.O.
* Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü
* Merkezi Finans ve İhale Birimi