AÇILIŞ

5 EKİM CUMA – 09:30-11:30

DAVETLİ KONUŞMACI : DİJİTAL GELECEK

5 EKİM CUMA – 11:00-11:45

TEKNOLOJİDE KÜRESEL EĞİLİMLER

5 EKİM CUMA – 14:00-15:30

DİJİTAL DÖNÜŞÜMDE YAPAY ZEKA TEKNOLOJİLERİ

5 EKİM CUMA – 16:00-17:30

ROBOTİK ve OTONOM SİSTEMLER

6 EKİM CUMARTESİ – 10:00-12:00

ÇAĞRILI KONUŞMACI : YERLİ MİLLİ TEKNOLOJİLERLE DİJİTAL DÖNÜŞÜM

6 EKİM CUMARTESİ – 13:30-14:15

SEKTÖRLERDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM

6 EKİM CUMARTESİ – 14:45-16:45

OTURUMLAR

 

TEKNOLOJİDE KÜRESEL EĞİLİMLER

Günümüzde sürekli nefes kesici bir hızla ilerleyen değişime tanıklık ediyoruz. Değişime ayak uydurup fırsatları değerlendiren bireyler ve pazara yeni giriş yapanların piyasa hâkimiyetini kolaylıkla ele geçirebildiklerini gözlemliyoruz.

 

Geleceği doğru bir şekilde tahmin etmek mümkün olmasa da, geleceğin türüne bakılmaksızın zorluklarla mücadele etmemizi veya önleme konusunda yardımcı olabilecek bölgelerdeki bilim ve teknoloji yatırımlarımızı yönlendirmeye yardımcı olabilecek çeşitli gelecek vadelerin analizini yapmak mümkün olacaktır.

 

Bu bölümde dijital gelecek ve dijital dönüşüm konularında uzman danışman ve veri analisti firma temsilcilerince yapılacak  bilgi paylaşımları teknolojideki küresel eğilimlerin bilişim sektörü ile nasıl ve ne şekilde etkileneceğine yönelik dinleyicilere katkılar sağlayacaktır.

 

DİJİTAL DÖNÜŞÜMDE YAPAY ZEKÂ TEKNOLOJİLERİ

Benimsenmesine ilişkin hala bazı engeller bulunmakla birlikte yapay zekâ teknolojileri günümüzde yaygın bir şekilde birçok sektörde kullanılmaktadır. Servion Global Solution raporuna göre; 2025 yılı itibariyle müşteri ilişkilerinin % 95’inin yapay zekalar aracılığıyla sürdürüleceği, halihazırda birçok şirket yapay zeka ile müşteri deneyimlerini büyük ölçüde değiştirmiş olsa da, tahminlere bakılırsa bu yapay zeka – insan etkinliğinin hızlanarak devam edeceği öngörülmüştür.

 

ROBOTİK VE OTONOM SİSTEMLER

Robotik kavramı; günlük yaşantımızda ya da endüstriyel alanda insanların kolayca yapamayacakları, yaparken sıkılacakları, güvenliklerini tehlikeye düşürecek işlerin yapılmasında kullanılan, günümüzde daha çok elektromekanik yapıya sahip makinaların tasarımı ve üretimi ile ilgilenen bilim dalını ifade etmektedir. Robotik biliminin günümüzdeki durumuna baktığımızda geleceğinin çok parlak olacağı açıktır. Endüstriyel alandan çıkıp evlere girme hazırlıkları yapan robotların varlığı bu düşüncemizi pekiştirmektedir. Hasta bakıcı robotlar, temizlik robotları artık düşünce aşamasından çıkıp pratik sahaya inmiş durumdadır.

 

Otomotiv endüstrisini de etkileyen bu değişim, otonom araçlarla kendini göstermeye başlamıştır. Otonom araçlar içerisinde bulundurdukları otomatik kontrol sistemleri sayesinde bir sürücüye ihtiyaç duymadan yolu, trafik akışını ve çevresini algılayarak sürücünün müdahalesi olmadan seyir halinde gidebilen otomobillerdir.

 

SEKTÖRLERDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM (KAMU/YEREL YÖNETİMLER/ÖZEL) 

Dijital dönüşümün, teknoloji uygulamalarını geliştirmek, vatandaşlara bazı hizmetlerin zaman ve mekan kısıtlaması olmaksızın sunulmasının yanı sıra, daha şeffaf ve daha fazla iletişim içinde oldukları ortamda vatandaşların daha katılımcı, daha hesap sorabilir ve kendisine özel uygulamalarla vatandaşlık ve devletin bir parçası olma aidiyet duygularını arttırılması temel ilke ve hedefleri vardır. Bu panelde, kamuda bu amaca hizmet etmek üzere yapılacak bilişim yatırımları; personel, standartlar, uygulama/veri paylaşımı, süreçler gibi alt başlıklarında etkileşimli olarak tartışılacaktır.