CIO ve CDO Bakış Açısıyla Yapay Zeka

Dijitalleşen dünyada, CIO’lar (Chief Information Officer ) ve CDO’lar (Chief Digital Officer) kurumların karar mekanizmalarında aktif olarak yer almaya başlamış, üst yönetime yakın, dijital dönüşüm ve yatırım kararları veren yöneticiler haline gelmiştir. Bugün özellikle bilişim sektörü başta olmak üzere tüm firmaların gözü CIO ve CDO’ların üzerindedir. Türkiye Bilişim Derneği olarak Türkiye’nin önde gelen kamu kurumlarının ve şirketlerinin CIO ve CDO’larını bir araya getirerek tecrübelerin ve çözümlerin paylaşıldığı bir bilgi paylaşım platformu oluşturmayı hedeflemekteyiz.

Bu oturumda, CIO ve CDO’ların gelişimlerinin desteklenmesi, işbirliğinin ve iletişim kanallarının oluşturulması, iyi örneklerin ortaya çıkarılması, ödüllendirilmesi ve sektör teknoloji firmaları ile bir araya gelmeleri sağlanacaktır

Kamu Politikalarında ve Hizmetlerinde Yapay Zeka Kullanımı

Bilgi ve İletişim Teknolojilerindeki gelişmeler sonucu artan veri hacmi, çeşitliliği ve kalitesi bu verilerin doğru araçlarla analiz edilerek kamu politikalarının etkinleştirilmesine ve hizmetlerinin iyileştirilmesine imkan sağlamaktadır.

Bu doğrultuda artan ve çeşitlenen verinin;

  • Karar süreçlerine en etkin ve ekonomik şekilde entegrasyonunun hangi teknolojiler ve yöntemler kullanılarak mümkün olduğuna ilişkin çalışmalar yapılması,
  • Kamuda kullanımı için teknolojiye ve yönteme ilişkin gereksinimlerin belirlenmesi,
  • Araştırmacıların ve ticari aktörlerin kullanımına açılması ve yapay zeka uygulamalarına girdi oluşturması için yapılması gerekenlerin belirlenmesi (açık kamu verisi),
  • Yenilikçi hizmetler,
  • Hangi alanlarda/konularda kamu politikaları ve kamu hizmetlerine potansiyel katkı oluşturduğunun ortaya konması,
  • Bu alandaki başarılı ve başarısız ülke örnekleri ile ülkemizdeki mevcut uygulamalara yönelik örneklerin de paylaşılması

hedeflenmektedir.

Bu oturumda “Kamu Politikalarında ve Hizmetlerinde Yapay Zeka Kullanımı Kamu-BİB Çalışma Grubu” nun Raporu sunulacak ve yapay zeka kullanım konusu panelistlerce etraflı şekilde insan, süreç ve teknolojik boyutlarıyla tartışılacak ve ortak akıl oluşturulmasına katkı sağlanacaktır.

COVID19 ile Mücadele ve Sonrasında KVK, Bilişim ve Sağlık Sektörü

Ülkemizde, COVID19 Salgını ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda özveri ile çalışan sağlık çalışanları başta olmak üzere Bilişim ve Sağlık sektörü çok başarılı uygulamalara imza atmıştır. Söz konusu başarıda bilişim teknolojilerinin katkısı yadsınamaz bir gerçek olmuştur. Diğer taraftan bu süreçte kişisel verilerin korunması konusu özellikle de 6698 Sayılı Kanunda “Özel Nitelikli Kişisel Veriler” olarak tanımlanan Kişisel Sağlık Verileri özelinde daha da önemli bir hale gelmiş ve bir çok tartışmanın odağında yer almıştır. Bu oturumda,Milli Teknoloji hamlesi kapsamındaki bilişim ve sağlık sektöründeki başarılı uygulamalar, eksikliği hissedilen hususlar ve yaşanan sıkıntılar ile KVKK’nın sağlık bilişimi ve sağlık kurumlarındaki bilgi teknolojileri alanlarında uygulanması esnasında oluşabilecek sorunların belirlenebilmesi ve çözümüne yönelik eylem planlarının oluşturulması konuları panelistlerce etraflı şekilde mevzuat, hukuk, insan, süreç ve teknolojik boyutlarıyla tartışılacak ve ortak akıl oluşturulmasına katkı sağlanacaktır.

Bulut Korkusu

Bulut Teknolojileri ve altyapıları hayatımıza çok hızlı bir şekilde girmiştir. Bu hıza yetişebilmek tüm kurumlar ve kuruluşlar için önemli bir husustur.

Yeni teknolojilerden korkarak, çekinerek ilerlemek mümkün değildir. Değişime hızla ve çevik bir şekilde adapte olmak amacıyla akıllı telefon kullanımı, kredi kart ile ödeme ve mobil uygulamalar kamu hizmeti sunan kurumlar için yaşamsal öneme sahiptir. Bulut teknolojileri konusunda korkulara neden olabilecek;

  • Veri Merkezleri
  • Bulut Teknolojileri
  • Siber Güvenlik

alt başlıklarının detaylı olarak incelenmesi amaçlanmaktadır.

Bu oturumda “Bulut Korkusu Kamu-BİB Çalışma Grubu” nun Raporu sunulacak ve dijital Türkiye ile e-devlet uygulamalarında bulut hizmetleri kullanımının olumlu ve olumsuz yönleri panelistlerce etraflı şekilde tartışılacak ve ortak akıl oluşturulmasına katkı sağlanacaktır.

COVID-19’la Mücadele ve Sonrası Milli Teknoloji Hamlesi Başarı Hikayeleri

Dijital Türkiye yolculuğundaki dijital dönüşümlerin milli teknolojiler ile gerçekleştirilmesi ülkemize önemli kazanımlar sağlayacaktır. Başta siber güvenlik ve 5G olmak üzere, bulut bilişim, yapay zeka ve otonom araçlar gibi dijital dönüşüm teknolojilerinde ihtiyaç duyulan ürün, sistem ve hizmetlerin milli kabiliyetler ile geliştirilmesini bir beka sorunu olarak görmekteyiz. Milli Teknoloji hamlesi kapsamında; Milli teknoloji, ürün ve hizmetlerin kamu kurumlarında ve kritik altyapılarda kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik strateji ve eylem planlarının hazırlanması gerekmektedir.

Bu oturumda Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında gerçekleştirilen başarı hikayeleri ekosistemin güçlendirilmesi, paydaşlar arasında bilgi paylaşımının sağlanması ve ev ödevlerinin hazırlanabilmesi amacıyla paylaşılacaktır.

2.Vizyon 2023 Kamu ve Sektör Buluşması

Birincisi Kamu-BİB’22/BİMY’26 Bütünleşik Etkinliğinde gerçekleştirien, Dijital Türkiye Yolculuğunda, Ülkemizin dijital olgunluk seviyesinin yükseltilmesi, dijital ekonomisinin geliştirilmesi, yerli ve milli teknolojilerin kamuda kullanımının arttırılması ve ihracatının gerçekleştirilmesinre yönelik Vizyon 2023 kapsamında yapılacak eylem planlarının, işbirliklerinin ve stratejilerin kamu üst yöneticileri tarafından paydaşlar ile paylaşılacağı ve ortak akıl oluşturulmasına yönelik görüşmelerin yapılacağı kapalı bir oturumdur.

Bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek sözkonusu oturuma, Kamu kurumlarının üst düzey yöneticilerinin yanı sıra sadece Kamu-BİB’23 / BİMY’27 Bütünleşik Etkinliğine sponsor* olan firmaların üst düzey yöneticileri katılabilecektir.