Oturum-5: Kamu Veri Alanı (Kamu BİB Çalışma Grubu – 2)

Dijital Dönüşüm’ün büyük bir ivme kazandığı günümüzde Dijital Dönüşüm çalışmalarının temel altyapısını oluşturan Veri Merkezleri’nin ülkemizdeki varlığı, mimari yapıları, yetkinliği ve yeterliliği büyük önem kazanmıştır. Ülkemizin “Veri Merkezi Üssü” olma hedefine ulaşması, beraberinde dönüşüm çalışmalarının Yerli-Milli çözümlerle ve hızla hayata geçirilmesine olanak sağlayacaktır. Diğer taraftan kamu kurumlarında veriler en değerli varlıklar arasında yer almaktadır. Bu kapsamda kamu kurumlarında veri envanteri çıkartılması ve sınıflandırılması çalışmalarının sağlıklı bir yapıda yapılması çok önemlidir.

Bu oturumda Kamu Kurumlarımızın atmış oldukları adımlar, belirlenen stratejiler, politikalar ve eylem adımlarının yanı sıra, Özel Sektör’ün konu ile ilgili gelecek öngörüleri, vizyonları ve projeleri çerçevesinde kamuda veri merkezlerinin yeri ve kullanımı açısından altyapı, verimlilik ve güvenlik boyutlarıyla tartışılacak ve ortak akıl oluşturulmasına katkı sağlanacaktır.