Oturum 2: Kamuda BT Tedarik Yönetimi (Kamu BİB Çalışma Grubu – 1)

Dijital teknolojilerin baş döndürücü bir hızla gelişimi, ekonomik ve sosyal hayatın yanında güvenlik tanım ve kavramlarını da kökten değiştirmektedir. Pandemi ile birlikte dijital teknolojilerin kullanımı artmış ve dijital dönüşüm ivme kazanmıştır. Bu süreçte açık, özel ve melez yapıda olmak üzere bulut teknolojilerinin kullanımı yaygınlaşmıştır. Ancak söz teknolojilerin kullanımı hem saldırı yüzeylerinin genişlemesine hem de saldırı yöntemlerinin gelişmesine neden olmuştur. Bulut teknolojilerinin yaygın olarak kullanılması yeni güvenlik risklerinin göz önünde bulundurmasını gerektirmektedir. Bu kapsamda özellikle uç kullanıcı güvenliği, çok faktörlü doğrulama ve sıfır güven gibi kavramlar ön plana çıkmıştır.

Bu oturumda dijital dönüşüme ivme kazandıran uç bulut dahil olmak üzere bulut teknolojilerinin kamuda kullanım şekli, yaratacağı fırsat ve tehditler insan, süreç, teknoloji ve hukuk boyutuyla tartışılacak ve bu konuda yol haritası çıkartılmasına katkı sağlanacaktır.